Hungarian


ACTA ORIENTALIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 1991
Author Name: 
F. TOKEI
Publisher: 
AKADEMIAI KIADO BUDAPEST
Publish Year: 
1991
Total page: 
472
Category: 

ACTA ORIENTALIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 1980
Author Name: 
L. LIGETI
Publisher: 
AKADEMIAI KIADO BUDAPEST
Publish Year: 
1980
Total page: 
344
Category: