dastanlar


UYGUR HALK DESTANLARI 3
Yazar adı: 
Abdulhakim MEHMET
Yayımcı: 
Türk Dil Kurumu Yayınları
Yayın tarihi: 
2011
Toplam sayfa: 
477
Kategori: 

21.Yüzyıl Uygur Dramı Göç
Yazar adı: 
d.d. erkin emet
Yayımcı: 
AKÇAĞ YAYINLARI
Yayın tarihi: 
2018
Toplam sayfa: 
289
Kategori: 

TÜRK DESTANLARINA GİRİŞ
Yazar adı: 
P, d, Saadettin yağmur ĞÖMEÇ
Yayımcı: 
berikan yayınevi
Yayın tarihi: 
2015
Toplam sayfa: 
502
Kategori: 

OĞUZ KAĞAN DESTANI
Yazar adı: 
W. BANG VE G. R. RAHMETİ
Yayımcı: 
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKİLTESİ YAYINLARI
Yayın tarihi: 
1936
Toplam sayfa: 
68
Kategori: 

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK DESTANLARI
Yazar adı: 
Prof. Dr. SAIM SAKAOĞLU, Prof. Dr. ALI DUYMAZ
Yayımcı: 
ÖTÜKEN NESRİYAT A.Ş
Yayın tarihi: 
2002
Toplam sayfa: 
256
Kategori: 

UYGUR YAZISIYLA YAZILMIŞ UĞUZ HAN DESTANI ÜZERİNE
Yazar adı: 
Paul PELLIOT
Yayımcı: 
TÜRK DİL KURUMU YAYINLARI
Yayın tarihi: 
1995
Toplam sayfa: 
103
Kategori: 

TÜRK MİTOLOJİSİ
Yazar adı: 
Prof. Dr. BAHAEDDIN ÖGEL
Yayımcı: 
TÜRK TARİH KURUMU BASIM EVI, ANKARA
Yayın tarihi: 
1989
Toplam sayfa: 
644
Kategori: 

MANAS DESTANI (W.RADLOFF) VE KIRGIZ KÜLTÜRÜ İLE İLGİLİ TESPİT VE TAHLİLLER
Yazar adı: 
DR. Naciya YILDIZ
Yayımcı: 
TÜRK DİL KURUMU YAYINLARI
Yayın tarihi: 
1995
Toplam sayfa: 
956
Kategori: 

MANAS DESTANI
Yazar adı: 
WILHELM RADLOFF
Yayımcı: 
KAMER Matbaacılık
Yayın tarihi: 
1995
Toplam sayfa: 
277
Kategori: 

Yabancı Destanlarda TÜRK KAHRAMANLARI
Yazar adı: 
Doç. Dr. HAMİDE DEMİREL
Yayımcı: 
ÖTÜKEN NESRİYAT A.Ş
Yayın tarihi: 
1995
Toplam sayfa: 
154
Kategori: