داستانلار


شەرقى تۈركىستان ۋە تىنىم مېنىڭ ! ..
ئاپتۇر ئىسمى: 
ئەخمەت ئىگەمبەردى
نەشرىيات: 
شەرقى تۈركىستان ۋەخپى نەشرىياتى
نەشىر قىلىنغان ۋاقتى: 
2004
بەت سانى: 
302
كاتىگورىيە: 

ئادىل تۇنياز داستانلىرى
ئاپتۇر ئىسمى: 
ئادىل تۇنياز
نەشرىيات: 
ئابرال ئېلكىتاپچىلىقى توپلاپ نەشىر قىلدى
بەت سانى: 
93
كاتىگورىيە: 

سېيىت نوچى (تارىخى داستان)
ئاپتۇر ئىسمى: 
ئەلى ئۇيغۇر
نەشرىيات: 
نامەلۇم
نەشىر قىلىنغان ۋاقتى: 
2007
بەت سانى: 
40
كاتىگورىيە: 

ئۇيغۇرىستان
ئاپتۇر ئىسمى: 
ئابدۇغوپۇر قۇتلۇق
نەشرىيات: 
ۋەتىنىم ئۇيغۇر مۇنبىرى ھازىرلاپ نەشىر قىلغان.
نەشىر قىلىنغان ۋاقتى: 
2011
بەت سانى: 
56
كاتىگورىيە: 

زەپەرنامە
ئاپتۇر ئىسمى: 
موللا شاكىر
بەت سانى: 
219 دىن 333 غىچە
كاتىگورىيە: 

قەدىمقى ئۇيغۇرلارنىڭ تارىخى داستانى ئوغۇزنامە
ئاپتۇر ئىسمى: 
تۇرسۇن ئايۇپ
نەشرىيات: 
مىللەتلەر نەشىرياتى
نەشىر قىلىنغان ۋاقتى: 
1980
بەت سانى: 
95
كاتىگورىيە: 

جاھاننامە
ئاپتۇر ئىسمى: 
ئاياز شىكەستە
نەشرىيات: 
شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى
نەشىر قىلىنغان ۋاقتى: 
1985
بەت سانى: 
122
كاتىگورىيە: 

كۈرەشچان ئەجدادلار
ئاپتۇر ئىسمى: 
ئابدۇلھېكىم باقى ئىلتەبىر
نەشرىيات: 
تەكلىماكان ئۇيغۇر نەشىرىياتى
نەشىر قىلىنغان ۋاقتى: 
2012
بەت سانى: 
64
كاتىگورىيە: 

نۇزۇگۇم
ئاپتۇر ئىسمى: 
ئابلىز ھۇشر
نەشرىيات: 
شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى
نەشىر قىلىنغان ۋاقتى: 
1983
بەت سانى: 
148
كاتىگورىيە: 

ئۇيغۇر خەلق مەسەللىرى
ئاپتۇر ئىسمى: 
ئەخەت ھاشىم
نەشرىيات: 
شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى
نەشىر قىلىنغان ۋاقتى: 
1980
بەت سانى: 
129
كاتىگورىيە: 
Subscribe to Syndicate